top of page

YA lärarrum

  • 7 st arbetsstationer

  • Mötespunkt

  • Avskärmningsmöjligheter

  • Praktiskt, Lättstädat

  • Lilla rummet ->Handledningsrum

  • Bättre belysning

Skärmbild 2022-02-24 100243.jpg
Skärmbild 2022-02-24 100307.jpg
Skärmbild 2022-02-24 100329.jpg
bottom of page